All-Ireland Research Conference on Immersion Education

A Chara,

Tá beartaithe An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais,  a chur ar siúl i gColáiste Mhuire gan Smál ar an 18-19 Bealtaine 2018. Tabharfaidh an chomhdháil seo deis do theangeolaithe, do thaighdeoirí agus do mhúinteoirí an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus do phobal an tumoideachais go hidirnáisiúnta, iniúchadh a dhéanamh ar shaincheisteanna agus ar fhorbairtí comhaimseartha ag leibhéil éagsúla le súile úra. Beidh páipéir agus póstaeir faoi na snáitheanna a leanas curtha ar fáil:

  • An Teagasc, an Fhoghlaim agus an Measúnú a nascadh sa Tumoideachas
  • Féinmheastóireacht Scoile, Ceannaireacht agus Forbairt Oideoirí
  • Beartas agus an Nuálaíocht i bPobail Dhátheangacha/Ilteangacha.

GAIRM AR PHÁIPÉIR AR SIÚL ANOIS!

Cuirfear fáilte roimh pháipéir i nGaeilge agus i mBéarla. Spriocdháta: 09 Feabhra 2018.

Bheinn thar a bheith buíoch díot as an scéal seo a scaipeadh ar chomhghleacaithe i gcéin agus i gcóngar ar bhealach ar bith – Facebook, Twitter,  eile.

The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education – Immersion Education: Opportunities and Best Practices will take place in Mary Immaculate College, Limerick, Ireland from 18-19 May 2018. This conference will provide opportunities for academics, practitioners and professionals working in the Irish-medium/Gaeltacht education sector, and to the immersion community globally,  to exchange and discuss new directions and research in the ever-evolving field of immersion education.  At the conference, key issues in language immersion education will be explored under the following strands:

  •  Linking Teaching, Learning and Assessment in Immersion
  • School Self-Evaluation, Leadership and Educator Development
  • Navigating Policy and Innovation in Bilingual/Multilingual Communities.

THE CALL FOR PAPERS IS NOW OPEN!  Deadline: 09 February 2018.

Additional information is available at the conference website at www.tumoideachas.ie

Lets explore the dilemmas of language immersion education together! Bí linn!

Le dea-mhéin,

DR T.J. Ó CEALLAIGH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close